Rozvoj venkova v Moravskoslezském kraji

 

Graf 3.17 Podíl obcí s kanalizací napojenou na čistírnu odpadních vod k 31. 12. 2006

Graf 3.17 Podíl obcí s kanalizací napojenou na čistírnu odpadních vod k 31. 12. 2006