Rozvoj venkova v Moravskoslezském kraji

 

Graf 3.16 Podíl zastavěných a ostatních ploch na celkové výměře území k 31. 12. 2006

Graf 3.16 Podíl zastavěných a ostatních ploch na celkové výměře území k 31. 12. 2006