Rozvoj venkova v Moravskoslezském kraji

 

Graf 3.9 Počet pracovních míst na 1 000 zaměstnaných bydlících na území (SLDB 2001)

Graf 3.9 Počet pracovních míst na 1 000 zaměstnaných bydlících na území (SLDB 2001)