Rozvoj venkova v Moravskoslezském kraji

 

Graf 3.6 Dokončené byty v letech 2000 – 2006 na 1 000 obyvatel

Graf 3.6 Dokončené byty v letech 2000 – 2006 na 1 000 obyvatel