Statistická ročenka Středočeského kraje - 2019


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Vybrané údaje o vědě a výzkumu Excel
19-2. Výdaje na výzkum a vývoj podle okresů v roce 2018 Excel
19-3. Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji podle okresů v roce 2018 Excel
19-4. Výzkum a vývoj (VaV) v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2018 Excel
19-5. Přímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2018 Excel
19-6. Nepřímá veřejná (daňová) podpora VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2017 Excel
19-7. Patentová aktivita tuzemských podniků v ČR podle okresů v roce 2018 Excel
19-101. Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle krajů Excel
19-102. Zaměstnanci výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-103. Výzkumní pracovníci podle krajů Excel
19-104. Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-105. Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-106. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR podle krajů Excel
19-107. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR prováděného v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-108. Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje prováděného v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-109. Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR tuzemskými přihlašovateli podle roku podání a krajů Excel
19-110. Platné patenty k 31. 12. na území ČR patřící domácím subjektům podle krajů Excel
19-111. Studenti přírodovědných oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-112. Studenti technických oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-113. Specialisté v oblasti vědy a techniky (VaT) podle krajů Excel
19-114. Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů v oblasti vědy a techniky (VaT) podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 19.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.