Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2017


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Vybrané údaje o vědě a výzkumu Excel
19-2. Výzkum a vývoj (VaV) v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2016 Excel
19-3. Přímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2016 Excel
19-4. Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2015 Excel
19-5. Patentová aktivita soukromých podniků v ČR podle okresů v roce 2016 Excel
19-101. Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji podle krajů Excel
19-102. Výzkumní pracovníci podle krajů Excel
19-103. Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů podle krajů Excel
19-104. Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-105. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR prováděného v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-106. Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje prováděného v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-107. Studenti přírodovědných oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-108. Studenti technických oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.