Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2020


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Základní ukazatele výzkumu a vývoje v hl. m. Praze Excel
19-2. Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru v hl. m. Praze Excel
19-3. Podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu v hl. m. Praze Excel
19-4. Patentová aktivita tuzemských subjektů v hl. m. Praze Excel
19-5. Studenti a absolventi přírodovědných oborů vzdělání na vysokých školách v hl. m. Praze Excel
19-6. Studenti a absolventi technických oborů vzdělání na vysokých školách v hl. m. Praze Excel
19-7. Specialisté v oblasti vědy a techniky (VaT) v hl. m. Praze Excel
19-8. Nepřímá veřejná (daňová) podpora VaV v soukromých podnicích v hl. m. Praze v roce 2018 Excel
19-9. Patentová aktivita tuzemských subjektů v ČR v hl. m. Praze v roce 2019 Excel
19-101. Pracovníci ve výzkumu a vývoji podle krajů Excel
19-102. Pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-103. Výzkumní pracovníci podle krajů Excel
19-104. Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-105. Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-106. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR podle krajů Excel
19-107. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR prováděného v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-108. Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje prováděného v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-109. Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR tuzemskými přihlašovateli podle roku podání a krajů Excel
19-110. Platné patenty k 31. 12. na území ČR patřící domácím subjektům podle krajů Excel
19-111. Studenti přírodovědných oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-112. Studenti technických oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-113. Specialisté v oblasti vědy a techniky (VaT) podle krajů Excel
19-114. Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů v oblasti vědy a techniky (VaT) podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.