Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2016


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Vybrané údaje o vědě a výzkumu Excel
19-2. Vybrané údaje o výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2015 Excel
19-3. Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2015 Excel
19-4. Vybrané údaje o nepřímé veřejné podpoře VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2014 Excel
19-5. Vybrané údaje o patentové aktivitě soukromých podniků v ČR podle okresů v roce 2015 Excel
19-101. Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji podle krajů Excel
19-102. Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-103. Výzkumní pracovníci podle krajů Excel
19-104. Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů Excel
19-105. Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-106. Investiční výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-107. Výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných zahraničních zdrojů podle krajů Excel
19-108. Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-109. Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů Excel
19-110. Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-111. Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR domácími přihlašovateli podle roku podání a krajů Excel
19-112. Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR soukromými podniky podle roku podání a krajů Excel
19-113. Udělené patenty v ČR domácím přihlašovatelům podle roku udělení patentu a krajů Excel
19-114. Udělené patenty v ČR soukromým podnikům podle krajů Excel
19-115. Platné patenty k 31.12. na území ČR patřící domácím subjektům podle krajů Excel
19-116. Studenti vysokých škol v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-117. Studenti vysokých škol v oborech přírodních věd, matematiky a informatiky v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-118. Studenti vysokých škol v oborech technika, výroba a stavebnictví v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-119. Populace ve věku 25-64 let s terciárním vzděláním celkem podle krajů Excel
19-120. Ženy ve věku 25-64 let s terciárním vzděláním podle krajů Excel
19-121. Specialisté a techničtí a odborní pracovníci podle krajů Excel
19-122. Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů podle krajů Excel
19-123. Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů ve vědě a technice podle krajů Excel
19-124. Vývoz technologických služeb podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.