Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2012


ZPRÁVY
Z České demografické společnosti
"Sečetl Bůh svůj lid?" – veřejná diskuse k výsledkům SLDB 2011 týkající se náboženství
XI. mezinárodní senátní konference o rodinné politice
Přednáška Population ageing and its problems
Antonín Boháč – 130. výročí narození

Zveřejněno dne: 29.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.