Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2012


RECENZE
Štěpánka Pollnerová
Obory sociální politiky
Jana Vobecká
Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky
Petra Berrová
Plameny nenávisti

Zveřejněno dne: 29.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.