Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2012


SČÍTÁNÍ LIDU
Eduard Durník
Výstupy sčítání lidu, domů a bytů 2011 a veřejná databáze ČSÚ
Hana Bednářová
Sčítání lidu kolem roku 2010 ve světě

Zveřejněno dne: 29.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.