Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 4/2011


RECENZE
Ludmila Fialová
Rodina a domácnost v 16.– 20. století
Jarmila Marešová
Migrace a (i)migrace v České republice
Jitka Langhamrová
Demografická situace České republiky (Proměny a kontexty 1993–2008)
Ladislav Csémy
Substance Use in a Comparative Perspective. The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia.

Zveřejněno dne: 29.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.