Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2011


BIBLIOGRAFIE
Population et sociétés, 2010, č. 463, 464, 465, 466, 467, 468.

Zveřejněno dne: 29.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.