Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2011


ZPRÁVY
Z České demografické společnosti
Olga Vidláková (1928–2011)
Demografická a historicko-demografická konference „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych“ (Zielona Góra)
Seminář mladých demografů
Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) – III. ročník

Zveřejněno dne: 29.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.