Demografie - Revue pro výzkum populačního vývoje - 3. čtvrtletí


ZPRÁVY
Z České demografické společnosti
K založení Československé demografické společnosti v roce 1964
Pátá česko-německo-rakouská konference o rodinné politice v Senátu PČR
Ruská federace. 143,1 mil. obyvatel v roce 2002
Evropský soud: lidský plod nemá stejná práva jako narozený člověk
Hispánci největší etnickou menšinou v USA
Celosvětová komise pro migrace

Zveřejněno dne: 30.09.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.