Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


18. Bezpečnost na internetu
Text: Bezpečnost na internetu PDF
Tab. 18.1 Jednotlivci v ČR, kteří si zálohují soubory, 2019 Excel PDF
Tab. 18.2 Jednotlivci v zemích EU, kteří si zálohují soubory na internetovém úložišti, 2018 Excel PDF
Tab. 18.3 Jednotlivci v ČR, kteří se v posledním roce cítili omezování obavami při vybraných internetových činnostech, 2019 Excel PDF
Tab. 18.4 Jednotlivci v ČR, kterým se v posledním roce staly vybrané bezpečnostní incidenty na internetu, 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.