Statistická ročenka České republiky - 2020


18. OBCHOD, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Metodika Word PDF
18-1. Základní ukazatele obchodu (právnické a fyzické osoby) Excel
18-2. Základní ukazatele obchodu (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami) Excel
18-3. Vybrané základní ukazatele velkoobchodu, maloobchodu a oprav motorových vozidel (právnické a fyzické osoby) Excel
18-4. Vybrané základní ukazatele velkoobchodu, kromě motorových vozidel (právnické a fyzické osoby) Excel
18-5. Vybrané základní ukazatele maloobchodu, kromě motorových vozidel (právnické a fyzické osoby) Excel
18-6. Tržby v maloobchodě (právnické a fyzické osoby) Excel
18-7. Základní ukazatele ubytování, stravování a pohostinství (právnické a fyzické osoby) Excel
18-8. Základní ukazatele ubytování, stravování a pohostinství (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami) Excel
18-9. Vybrané základní ukazatele ubytování (právnické a fyzické osoby) Excel
18-10. Vybrané základní ukazatele stravování a pohostinství (právnické a fyzické osoby) Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.