Srovnání krajů v České republice - 2016


18. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Metodické vysvětlivky PDF
18-101. Jednotlivci používající vybrané informační a komunikační technologie podle krajů Excel
18-102. Informační technologie v domácnostech podle krajů Excel
18-103. Pevné vysokorychlostní přípojky k internetu podle typu připojení a krajů Excel
18-104. Veřejně přístupná místa s připojením na internet v knihovnách podle krajů Excel
18-105. Počítače v základních školách podle krajů v roce 2015 Excel
18-106. ICT odborníci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů Excel
18-107. Studenti vysokých škol v oboru informatika v České republice celkem a podle trvalého bydliště Excel
18-108. Vývoz počítačových služeb a softwaru podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.