Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2017


18. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Metodické vysvětlivky PDF
18-1. Použití informačních a komunikačních technologií Excel
18-2. Počítače dostupné žákům na prvním stupni základních škol podle okresů v roce 2016 Excel
18-101. Jednotlivci používající internet podle krajů Excel
18-102. Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem podle krajů Excel
18-103. Jednotlivci používající internet k vyhledávání vybraných informací podle krajů Excel
18-104. Domácnosti s připojením k internetu podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.