Srovnání krajů v České republice - 2021


18. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Metodické vysvětlivky PDF
18-101. Internetová infrastruktura v pevné síti podle krajů v roce 2020 Excel
18-102. Domácnosti s aktivním fixním přístupem k internetu podle krajů v roce 2020 Excel
18-103. Domácnosti s počítačem podle krajů Excel
18-104. Domácnosti s připojením k internetu podle krajů Excel
18-105. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-106. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let ve vybraných socio-demografických skupinách podle krajů v roce 2020 Excel
18-107. Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-108. Nakupující na internetu ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-109. Uživatelé internetového bankovnictví ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-110. Uživatelé sociálních sítí ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-111. ICT odborníci podle krajů Excel
18-112. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků podle krajů Excel
18-113. Studenti ICT oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel
18-114. Počítače dostupné žákům na základních školách podle krajů Excel
18-115. Samostatné ordinace lékaře mající připojení k internetu a vlastní webové stránky podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 18.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.