Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


17. Internet věcí
Text: Internet věcí PDF
Tab. 17.1 Osoby v ČR, které používají doma zařízení internetu věcí (IoT), 2020 Excel PDF
Tab. 17.2 Důvody, proč osoby v ČR (podle věku) doma nemají nebo nepoužívají IoT zařízení, 2020 Excel PDF
Tab. 17.3 Důvody, proč osoby v ČR ve věku 25-64 let (podle vzdělání) doma nemají nebo nepoužívají IoT zařízení, 2020 Excel PDF
Tab. 17.4 Důvody, proč osoby v ČR (podle ekonomické aktivity) doma nemají nebo nepoužívají IoT zařízení, 2020 Excel PDF
Tab. 17.5 Osoby v zemích EU využívající chytré domácí spotřebiče, 2019 Excel PDF
Tab. 17.6 Osoby v ČR, které používají zařízení bezdrátově připojená k mobilnímu telefonu, počítači či tabletu, 2020 Excel PDF
Tab. 17.7 Osoby v ČR, které používají vybraná zařízení s připojením k internetu, 2020 Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.