Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


17. Zboží a služby nakupované přes internet
Text: Zboží a služby nakupované přes internet PDF
Tab. 17.1 Jednotlivci v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží každodenní spotřeby, 2019 Excel PDF
Tab. 17.2 Jednotlivci v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží k trávení volného času, 2019 Excel PDF
Tab. 17.3 Jednotlivci v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží, 2019 Excel PDF
Tab. 17.4 Jednotlivci v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží do domácnosti, 2019 Excel PDF
Tab. 17.5 Jednotlivci v zemích EU nakupující na internetu vybrané druhy zboží, 2018 (1) Excel PDF
Tab. 17.6 Jednotlivci v zemích EU nakupující na internetu vybrané druhy zboží, 2018 (2) Excel PDF
Tab. 17.7 Jednotlivci v ČR nakupující na internetu vybrané služby, 2019 Excel PDF
Tab. 17.8 Jednotlivci v zemích EU nakupující na internetu vybrané služby, 2018 Excel PDF
Tab. 17.9 Jednotlivci v ČR využívající služeb sdílené ekonomiky, 2019 Excel PDF
Tab. 17.10 Jednotlivci v zemích EU prodávající zboží či služby přes internet, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.