Statistická ročenka České republiky - 2016


17. STAVEBNICTVÍ
Metodika Word PDF
17-1. Index stavební produkce Excel
17-2. Zaměstnanci stavebních podniků a průměrná hrubá měsíční mzda Excel
17-3. Finanční ukazatele stavebnictví v roce 2015 Excel
17-4. Ukazatele finančního hospodaření stavebních podniků Excel
17-5. Stavební práce „S“ podle směrů výstavby Excel
17-6. Stavební práce „S“ v tuzemsku podle kraje místa stavby Excel
17-7. Stavební práce „S“ v tuzemsku podle klasifikace stavebních děl Excel
17-8. Zakázky stavebních prací Excel
17-9. Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl Excel
17-10. Zahájené byty Excel
17-11. Dokončené byty Excel
17-12. Velikosti bytů v dokončených bytových domech Excel
17-13. Velikosti bytů v dokončených rodinných domech Excel
17-14. Základní údaje o dokončených bytových budovách Excel
17-15. Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb Excel
17-16. Vydaná stavební povolení podle krajů Excel
17-17. Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.