Česká republika v mezinárodním srovnání - 2013


ZAHRANIČNÍ OBCHOD
9.1. Vývoz – objemový index (2000 = 100) Excel PDF
9.2. Dovoz – objemový index (2000 = 100) Excel PDF
9.3. Saldo obchodní bilance v mld. EUR Excel PDF
9.4. Podíl vývozu do zemí EU 27 na celkovém vývozu (%) Excel PDF
9.5. Podíl dovozu ze zemí EU 27 na celkovém dovozu (%) Excel PDF
9.6. Podíl jednotlivých členských zemí na vývozu v rámci EU 27 (EU 27 = 100) Excel PDF
9.7. Podíl jednotlivých členských zemí na dovozu v rámci EU 27 (EU 27 = 100) Excel PDF
9.8. Podíl jednotlivých členských zemí na celkovém vývozu EU 27 (EU 27 = 100) Excel PDF
9.9. Podíl jednotlivých členských zemí na celkovém dovozu EU 27 (EU 27 = 100) Excel PDF
9.10. Zbožová struktura zahraničního obchodu se zeměmi EU 27 podle SITC, 2012 Excel PDF
9.10. Zbožová struktura zahraničního obchodu se zeměmi EU 27 podle SITC, 2012 - dokončení Excel PDF
9.11. Zbožová struktura zahraničního obchodu se zeměmi vně EU 27 podle SITC, 2012 Excel PDF
9.11. Zbožová struktura zahraničního obchodu se zeměmi vně EU 27 podle SITC, 2012 – dokončení Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.