Česká republika v mezinárodním srovnání - 2013


PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY
3.1. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.2. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 15 - 64 let Excel PDF
3.3. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.4. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.5. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.6. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.7. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 25 – 54 let Excel PDF
3.8. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 25 – 54 let Excel PDF
3.9. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 25 – 54 let Excel PDF
3.10. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 55 – 64 let Excel PDF
3.11. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 55 – 64 let Excel PDF
3.12. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 55 – 64 let Excel PDF
3.13. Celková míra zaměstnanosti – obyvatelstvo ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.14. Míra zaměstnanosti – ženy ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.15. Míra zaměstnanosti – muži ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.16. Struktura zaměstnanců dle sektorů Excel PDF
3.17. Zaměstnanost podle typu úvazku Excel PDF
3.18. Zaměstnanost žen podle typu úvazku Excel PDF
3.19. Nedobrovolná nezaměstnanost na částečný úvazek jako procento celkové zaměstnanosti na částečný úvazek Excel PDF
3.20. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) Excel PDF
3.21. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) – ženy Excel PDF
3.22. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) – muži Excel PDF
3.23. Dlouhodobá míra nezaměstnanosti – celkem Excel PDF
3.24. Podíl dětí ve věku 0 – 17 let žijících v rodinách nezaměstnaných Excel PDF
3.25. Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu spotřeby v běžných cenách Excel PDF
3.25. Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu spotřeby v běžných cenách -dokončení Excel PDF
3.26. Vybrané ukazatele za bydlení Excel PDF
3.27. Celkové sociální výdaje v % z HDP Excel PDF
3.28. Výdaje na sociální ochranu Excel PDF
3.29. Dávky sociální ochrany podle typu, 2011 Excel PDF
3.30. Výdaje na důchody v % z HDP Excel PDF
3.31. Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením Excel PDF
3.32. Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením podle dosaženého vzdělání a pohlaví, 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.