Česká republika v mezinárodním srovnání - 2013


OBYVATELSTVO
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hlavní město Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 1. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 2. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 3. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 4. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 5. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 6. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 7. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - dokončení Excel PDF
2.2. Padesát nejlidnatějších států světa, 2013 Excel PDF
2.3. Prognóza populace k 1. lednu (výchozí rok 2010) Excel PDF
2.4. Složení obyvatelstva podle věkových skupin, 2012 Excel PDF
2.5. Medián věku obyvatelstva Excel PDF
2.6. Index závislosti Excel PDF
2.7. Počet žen připadajících na 100 mužů Excel PDF
2.8. Sňatky a rozvody Excel PDF
2.9. Živě narození Excel PDF
2.10. Kojenecká úmrtnost a úhrnná plodnost Excel PDF
2.11. Zemřelí Excel PDF
2.12. Standardizovaná hrubá míra úmrtnosti Excel PDF
2.13. Naděje dožití při narození Excel PDF
2.14. Naděje dožití při narození – ženy Excel PDF
2.15. Naděje dožití při narození – muži Excel PDF
2.16. Přirozený přírůstek obyvatel Excel PDF
2.17. Přírůstek stěhováním Excel PDF
2.18. Celkový přírůstek obyvatel Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.