Česká republika v mezinárodním srovnání - 2013


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.1. Ochrana přírody, 2012 Excel PDF
1.2. Emise oxidu uhličitého (CO2) na obyvatele Excel PDF
1.3. Emise oxidu uhličitého (CO2) - země s největší produkcí Excel PDF
1.4. Emise skleníkových plynů podle druhu plynu, 2011 Excel PDF
1.5. Emise skleníkových plynů podle zdrojových sektorů Excel PDF
1.6. Produkce komunálního odpadu Excel PDF
1.7. Nakládání s komunálním odpadem, 2011 Excel PDF
1.8. Počet ohrožených druhů ve světě, podle hlavních skupin Excel PDF
1.9. Počet ohrožených druhů podle hlavních skupin, 2013 Excel PDF
1.10. Výdaje vládních institucí na ochranu životního prostředí podle funkcí Excel PDF
1.11. Výdaje vládních institucí na ochranu životního prostředí v % HDP Excel PDF
1.12. Příjmy z ekologických daní Excel PDF
1.13. Příjmy z ekologických daní celkem v % HDP Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.