Česká republika v mezinárodním srovnání - 2011


SEZNAM GRAFŮ
Graf 1. Podíl celkové využívané zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství Excel
Graf 2. Energetická náročnost hospodářství Excel
Graf 3. Konečná spotřeba energie podle odvětví, 2009 Excel
Graf 4. Podíl obyvatel s minimálně středním vzděláním, 2010 Excel
Graf 5. Devizový kurz – národní měna / EUR – procentní změna 2010/2000 Excel
Graf 6. Devizový kurz – národní měna / USD – procentní změna 2010/2000 Excel

Zveřejněno dne: 24.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.