Česká republika v mezinárodním srovnání - 2011


ZAHRANIČNÍ OBCHOD
9.1. Vývoz – objemový index (2000 = 100) Excel PDF
9.2. Dovoz – objemový index (2000 = 100) Excel PDF
9.3. Saldo obchodní bilance v mld. EUR Excel PDF
9.4. Podíl vývozu do zemí EU na celkovém vývozu (%) Excel PDF
9.5. Podíl dovozu ze zemí EU na celkovém dovozu (%) Excel PDF
9.6.Podíl jednotlivých členských zemí na vývozu v rámci EU (EU 27 = 100) Excel PDF
9.7. Podíl jednotlivých členských zemí na dovozu v rámci EU (EU 27 = 100) Excel PDF
9.8. Podíl jednotlivých členských zemí na celkovém vývozu EU (EU 27 = 100) Excel PDF
9.9. Podíl jednotlivých členských zemí na celkovém dovozu EU (EU 27 = 100) Excel PDF
9.10. Zbožová struktura zahraničního obchodu se zeměmi EU podle SITC, 2010 Excel PDF
9.10. Zbožová struktura zahraničního obchodu se zeměmi EU podle SITC, 2010 - dokončení Excel PDF
9.11. Zbožová struktura zahraničního obchodu se zeměmi vně EU podle SITC, 2010 Excel PDF
9.11. Zbožová struktura zahraničního obchodu se zeměmi vně EU podle SITC, 2010 - dokončení Excel PDF

Zveřejněno dne: 24.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.