Česká republika v mezinárodním srovnání - 2011


PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY
3.1. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.2. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 15 - 64 let Excel PDF
3.3. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.4. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.5. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.6. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.7. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 25 – 54 let Excel PDF
3.8. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 25 – 54 let Excel PDF
3.9. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 25 – 54 let Excel PDF
3.10. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 55 – 64 let Excel PDF
3.11. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 55 – 64 let Excel PDF
3.12. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 55 – 64 let Excel PDF
3.13. Celková míra zaměstnanosti – obyvatelstvo ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.14. Míra zaměstnanosti – ženy ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.15. Míra zaměstnanosti – muži ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.16. Struktura zaměstnanců dle sektorů Excel PDF
3.17. Zaměstnanost podle typu úvazku ve vybraných odvětvích ekonomické aktivity, 2010 Excel PDF
3.17. Zaměstnanost podle typu úvazku ve vybraných odvětvích ekonomické aktivity, 2010 - dokončení Excel PDF
3.18. Zaměstnanost žen podle typu úvazku ve vybraných odvětvích ekonomické aktivity, 2010 Excel PDF
3.18. Zaměstnanost žen podle typu úvazku ve vybraných odvětvích ekonomické aktivity, 2010 - dokončení Excel PDF
3.19. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) Excel PDF
3.20. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) – ženy Excel PDF
3.21. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) – muži Excel PDF
3.22. Dlouhodobá míra nezaměstnanosti – celkem Excel PDF
3.23. Podíl dětí ve věku 0 – 17 let žijících v rodinách nezaměstnaných Excel PDF
3.24. Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu spotřeby v běžných cenách Excel PDF
3.24. Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu spotřeby v běžných cenách -dokončení Excel PDF
3.25. Vybrané ukazatele za bydlení, 2010 Excel PDF
3.26. Celkové sociální výdaje v % z HDP Excel PDF
3.27. Výdaje na důchody v % z HDP Excel PDF

Zveřejněno dne: 24.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.