Česká republika v mezinárodním srovnání - 2009


PRŮMYSL, ENERGETIKA, STAVEBNICTVÍ
5.1. Index průmyslové produkce (2005 = 100) Excel PDF
5.2. Těžba a dobývání, index (2005 = 100) Excel PDF
5.3. Těžba černého a hnědého uhlí, index (2005 = 100) Excel PDF
5.4. Těžba ropy a zemního plynu, index (2005 = 100) Excel PDF
5.5. Těžba rud, index (2005 = 100) Excel PDF
5.6. Ostatní těžba a dobývání, index (2005 = 100) Excel PDF
5.7. Zpracovatelský průmysl, index (2005 = 100) Excel PDF
5.8. Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků, index (2005 = 100) Excel PDF
5.9. Výroba textilií a oděvů, index (2005 = 100) Excel PDF
5.10. Výroba usní a souvisejících výrobků, index (2005 = 100) Excel PDF
5.11. Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků, index (2005 = 100) Excel PDF
5.12. Výroba papíru a výrobků z papíru; tisk a rozmnožování nahraných nosičů, index (2005 = 100) Excel PDF
5.13. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů, index (2005 = 100) Excel PDF
5.14. Výroba chemických látek a chemických přípravků; základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, index (2005 = 100) Excel PDF
5.15. Výroba pryžových a plastových výrobků, index (2005 = 100) Excel PDF
5.16. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, index (2005 = 100) Excel PDF
5.17. Výroba základních kovů, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, index (2005 = 100) Excel PDF
5.18. Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení; výroba elektrických zařízení, index (2005 = 100) Excel PDF
5.19. Výroba strojů a zařízení j.n., index (2005 = 100) Excel PDF
5.20. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů; výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, index (2005 = 100) Excel PDF
5.21. Výroba nábytku, index (2005 = 100) Excel PDF
5.22. Ostatní zpracovatelský průmysl, index (2005 = 100) Excel PDF
5.23. Opravy a instalace strojů a zařízení, index (2005 = 100) Excel PDF
5.24. Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu, index (2005 = 100) Excel PDF
5.25. Zaměstnanost v průmyslu, index (2005 = 100) Excel PDF
5.26. Mzdy a platy v průmyslu, index (2005 = 100) Excel PDF
5.27. Tržní podíl největšího producenta elektřiny, % z celkové výroby Excel PDF
Graf 5. Podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny Excel
Graf 6. Kapacita elektráren, 2008 Excel
5.28. Jaderné reaktory ve světě Excel PDF
5.29. Produkce uranu Excel PDF
5.30. Stavební výroba, index (2005 = 100) Excel PDF
5.31. Počet stavebních povolení na bytové budovy, index (2005 = 100) Excel PDF
5.32. Počet zaměstnanců ve stavebnictví, index (2005 = 100) Excel PDF
5.33. Hrubé mzdy a platy ve stavebnictví, index (2005 = 100) Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.