Česká republika v mezinárodním srovnání - 2009


OBYVATELSTVO
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hlavní město Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 1. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 2. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 3. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 4. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 5. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 6. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 7. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - dokončení Excel PDF
2.2. Padesát nejlidnatějších států světa, 2010 Excel PDF
2.3. Prognóza populace k 1. lednu (výchozí rok 2008) Excel PDF
Graf 1. Prognóza vývoje populace (porovnání odhadu pro rok 2060 s rokem 2010) Excel
2.4. Složení obyvatelstva podle věkových skupin, 2009 Excel PDF
2.5. Počet žen připadajících na 100 mužů Excel PDF
2.6. Sňatky a rozvody Excel PDF
2.7. Živě narození Excel PDF
2.8. Nejoblíbenější křestní jména novorozenců Excel PDF
2.8. Nejoblíbenější křestní jména novorozenců - dokončení Excel PDF
2.9. Kojenecká úmrtnost a úhrnná plodnost Excel PDF
2.10. Zemřelí Excel PDF
2.11. Standardizovaná hrubá míra úmrtnosti Excel PDF
2.12. Naděje dožití při narození – ženy Excel PDF
2.13. Naděje dožití při narození – muži Excel PDF
2.14. Přirozený přírůstek obyvatel Excel PDF
2.15. Přírůstek stěhováním Excel PDF
2.16. Celkový přírůstek obyvatel Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.