Česká republika v mezinárodním srovnání - 2009


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.1. Chráněná území, 2008 Excel PDF
1.2. Emise oxidu uhličitého (CO2) na obyvatele Excel PDF
1.3. Emise oxidu uhličitého (CO2) - země s největší celkovou produkcí Excel PDF
1.4. Emise skleníkových plynů podle druhu plynu, 2008 Excel PDF
1.5. Emise skleníkových plynů podle zdrojových sektorů, 2008 Excel PDF
1.6. Zásoby a odběr vodních zdrojů, 2008 Excel PDF
1.7. Produkce komunálního odpadu Excel PDF
1.8. Zpracování odpadů Excel PDF
1.9. Počet ohrožených druhů ve světě, podle hlavních skupin Excel PDF
1.10. Počet ohrožených druhů podle hlavních skupin, 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.