Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


16. Bezpečnost na internetu
Text: Bezpečnost na internetu PDF
Tab. 16.1 Osoby v ČR, které v posledních 3 měsících vykonaly vybrané aktivity v oblasti internetové bezpečnosti, 2020 Excel PDF
Tab. 16.2 Osoby v ČR, které ví, k čemu slouží cookies, 2020 Excel PDF
Tab. 16.3 Osoby v ČR používající vybrané způsoby identifikace na internetu (1), 2020 Excel PDF
Tab. 16.4 Osoby v ČR používající vybrané způsoby identifikace na internetu (2), 2020 Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.