Statistická ročenka České republiky - 2017


16. ENERGETIKA
Metodika Word PDF
16-1. Celková energetická bilance Excel
16-2. Bilance elektřiny Excel
16-3. Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů Excel
16-4. Výroba elektřiny a ostatních energetických zdrojů Excel
16-5. Bilance zemního plynu Excel
16-6. Bilance černého uhlí a černouhelného koksu Excel
16-7. Bilance hnědého uhlí, lignitu a hnědouhelných briket Excel
16-8. Spotřeba paliv a elektřiny podle činností Excel
16-9. Energetická bilance rafinérského zpracování ropy (podle metodiky IEA) Excel
16-10. Konečná spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelu užití Excel
16-11. Počet domácností podle používaných paliv a energií (bez ohledu na účel užití) Excel
16-12. Počet domácností podle používaných paliv a energií na vytápění Excel
16-13. Počet domácností podle používaných paliv a energií na ohřev vody Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.