Statistická ročenka České republiky - 2019


16. ENERGETIKA
Metodika Word PDF
16-1. Celková energetická bilance Excel
16-2. Bilance elektřiny Excel
16-3. Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů Excel
16-4. Výroba elektřiny a ostatních energetických zdrojů Excel
16-5. Bilance zemního plynu Excel
16-6. Bilance černého uhlí a černouhelného koksu Excel
16-7. Bilance hnědého uhlí, lignitu a hnědouhelných briket Excel
16-8. Energetická bilance rafinérského zpracování ropy (podle metodiky IEA) Excel
16-9. Spotřeba paliv a elektřiny podle činností Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.