Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2022


16. CESTOVNÍ RUCH
Metodické vysvětlivky PDF
16-1. Vybrané údaje o cestovním ruchu Excel
16-2. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v roce 2021 Excel
16-3. Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle zemí v roce 2021 Excel
16-4. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle správních obvodů v roce 2021 Excel
16-5. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a správních obvodů k 31. 12. 2021 Excel
Vybrané turistické oblasti (DMO) v roce 2021 PNG
16-101. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle turistických oblastí DMO v roce 2021 Excel
16-102. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle turistických oblastí DMO v roce 2021 Excel
16-103. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů v roce 2021 Excel
16-104. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a krajů v roce 2021 Excel
16-105. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů v roce 2021 Excel
16-106. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a krajů v roce 2021 Excel
16-107. Delší a kratší cesty rezidentů podle cílové destinace v roce 2021 Excel
16-108. Hrubá přidaná hodnota a zaměstnané osoby v cestovním ruchu podle krajů v roce 2020 Excel
16-109. Počet přenocování zajištěných prostřednictvím on-line rezervačních platforem podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.