Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2020


16. CESTOVNÍ RUCH
Metodické vysvětlivky PDF
16-1. Vybrané údaje o cestovním ruchu v hl. m. Praze Excel
16-2. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v hl. m. Praze v roce 2019 Excel
16-3. Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle zemí v hl. m. Praze v roce 2019 Excel
16-4. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle správních obvodů v roce 2019 Excel
16-5. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a správních obvodů k 31. 12. 2019 Excel
Turistické oblasti (DMO) 2019 PNG
16-101. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle certifikovaných turistických oblastí DMO v roce 2019 Excel
16-102. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle certifikovaných turistických oblastí DMO v roce 2019 Excel
16-103. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle turistických regionů v roce 2019 Excel
16-104. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle turistických regionů v roce 2019 Excel
16-105. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů v roce 2019 Excel
16-106. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a krajů v roce 2019 Excel
16-107. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů v roce 2019 Excel
16-108. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a krajů v roce 2019 Excel
16-109. Delší a kratší cesty rezidentů podle cílové destinace v roce 2019 Excel
16-110. Hrubá přidaná hodnota a zaměstnané osoby v cestovním ruchu podle krajů v roce 2018 Excel

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.