Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2015


16. CESTOVNÍ RUCH
Metodické vysvětlivky PDF
16-1. Vybrané údaje o cestovním ruchu Excel
16-2. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v roce 2014 Excel
16-3. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v roce 2014 Excel
16-4. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle okresů v roce 2014 Excel
16-101. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle turistických oblastí v roce 2014 Excel
16-102. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie a turistických oblastí v roce 2014 Excel
16-103. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle turistických regionů v roce 2014 Excel
16-104. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie a turistických regionů v roce 2014 Excel
16-105. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů v roce 2014 Excel
16-106. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a krajů v roce 2014 Excel
16-107. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů v roce 2014 Excel
16-108. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a krajů v roce 2014 Excel
16-109. Delší a kratší cesty rezidentů podle cílové destinace v roce 2014 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.