150 lidí v Teplicích diskutovalo o životním prostředí

 

22. října 2015

V Teplicích se dnes konala konference „25 let Programu Teplice“ o zásadním vlivu znečištěného životního prostředí na zdravotní stav obyvatel Ústeckého kraje. Pořádal ji Český statistický úřad ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademií věd ČR. Zúčastnilo se jí 150 lidí.

Akce proběhla ve dnech, kdy vláda rozhodla o prolomení limitů těžby v dole Bílina. Jejím cílem bylo připomenout výsledky Programu Teplice a upozornit na to, že dané téma je stále aktuální. „Jako Severočeška mám za to, že dopady ekonomické krize a sociální problémy regionu sice zdánlivě mohou odsouvat otázky životního prostředí do pozadí, nicméně z hlediska kvality lidského života nesmějí být tyto aspekty opomíjeny. Jsme zodpovědní vůči budoucím generacím za to, v jakých podmínkách budou žít. V kontextu současných událostí se určitým ústupkem stala vzdálenost těžby od obytné zóny z původně diskutovaných 170 metrů na 500 metrů, a to pravděpodobně zásluhou iniciativy řady organizací a společností, které se za tímto účelem spojily,“ upozornila Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Program Teplice byl mezinárodním výzkumem, který probíhal v letech 1991-1999. Vůbec poprvé v historii Československa, resp. Česka, bylo intenzivně monitorováno znečištěné ovzduší. Vznikly studie zaměřené na zdravotní stav populace, na kvalitu spermií nebo poruchy dýchacích funkcí u dětí. Zcela novým poznatkem byl význam vlivu znečištěného ovzduší na vývoj plodu v prvním měsíci těhotenství.

Výsledky Programu objektivně potvrdily zprávy o poškození zdraví obyvatel pánevních okresů, které unikaly na veřejnost v 80. letech a které vedly k nespokojenosti lidí a jejich ekologickému uvědomění. Následná veřejná shromáždění v severočeských ulicích plných smogu předcházela událostem v Praze na Národní třídě 17. listopadu. „Po roce 1989 bylo jedním z hlavních úkolů orgánů péče o životní prostředí a lidské zdraví dostupná data zveřejnit, nedostupná a potřebná zajistit nově utvářeným monitoringem stavu životního prostředí, zejména pak znečištění ovzduší, a také seriózně nalézt a vyhodnotit souvislosti mezi stavem životního prostředí a zdravotním stavem obyvatel,“ doplnil Martin Říha ze Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj. Zmíněná data pomohlo doplnit i nově vzniklé oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ, které v Ústí nad Labem v 90. letech zakládala Iva Ritschelová.

V rámci konference byla představena i výstava připomínající tzv. ekologické demonstrace z listopadu 1989 v Teplicích. „Jde o téma, kterým se zabývají naši doktorandi orientovaní na výzkum odporu proti komunistickému režimu v období normalizace,“ uvedla Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP.

Přednášející, mezi nimiž byli přední čeští odborníci na danou problematiku Radim Šrám, Jan Ševčík, Josef Richter, František Kotěšovec a další, se na konferenci shodli na tom, že na výsledky Programu Teplice je třeba navázat dalšími výzkumnými aktivitami, které by umožnily zkvalitnit stav ovzduší a snížit dopady jeho znečištění na zdraví obyvatel v Ústeckém kraji.

Sborník z konference lze stáhnout pod odkazem www.czso.cz/konferenceteplice.

 

Kontakty:
Petra Báčová
tisková mluvčí Českého statistického úřadu
M: 778 727 232
E: petra.bacova@czso.cz

  • ČSÚ TZ 151022-150 lidí v Teplicích diskutovalo o životním prostředí.docx