Statistická ročenka České republiky - 2016


15. PRŮMYSL
Metodika Word PDF
15-1. Základní ukazatele průmyslu v roce 2015 Excel
15-2. Základní ukazatele průmyslu podle činností v roce 2015 Excel
15-3. Index průmyslové produkce podle činností – meziroční Excel
15-4. Index průmyslové produkce podle činností – bazický Excel
15-5. Základní ukazatele průmyslu podle činností Excel
15-6. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v průmyslu podle velikostních skupin a činností Excel
15-7. Výroba vybraných výrobků Excel

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.