Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


15. Zboží a služby nakupované přes internet
Text: Zboží a služby nakupované přes internet PDF
Tab. 15.1 Osoby v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží každodenní spotřeby, 2020 Excel PDF
Tab. 15.2 Osoby v ČR nakupující na internetu zboží do domácnosti, 2020 Excel PDF
Tab. 15.3 Osoby v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží (1), 2020 Excel PDF
Tab. 15.4 Osoby v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží (2), 2020 Excel PDF
Tab. 15.5 Osoby v zemích EU nakupující na internetu vybrané druhy zboží, 2019 (1) Excel PDF
Tab. 15.6 Osoby v zemích EU nakupující na internetu vybrané druhy zboží, 2019 (2) Excel PDF
Tab. 15.7 Osoby v ČR nakupující na internetu vybrané služby, 2020 Excel PDF
Tab. 15.8 Osoby v zemích EU nakupující na internetu vybrané služby, 2019 Excel PDF
Tab. 15.9 Osoby v ČR sjednávající si přes internet zpoplatněné služby do domácnosti, 2020 Excel PDF
Tab. 15.10 Osoby v ČR využívající služeb sdílené ekonomiky, 2020 Excel PDF
Tab. 15.11 Osoby v zemích EU prodávající zboží či služby přes internet, 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.