Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


15. Používání internetu ve vztahu k veřejné správě
Text: Používání internetu ve vztahu k veřejné správě PDF
Tab. 15.1 Jednotlivci v ČR vykonávající vybrané aktivity na stránkách úřadů, 2019 Excel PDF
Tab. 15.2 Jednotlivci v krajích ČR vykonávající vybrané aktivity na stránkách úřadů, 2018 Excel PDF
Tab. 15.3 Důvody, proč jednotlivci v ČR neposílají úřadům vyplněné formuláře přes web, 2019 Excel PDF
Tab. 15.4 Jednotlivci v ČR, kteří online vyplnili a odeslali formuláře úřadům – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 15.5 Jednotlivci v krajích ČR, kteří online vyplnili a odeslali formuláře úřadům – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 15.6 Jednotlivci v ČR vykonávající vybrané aktivity na stránkách institucí, které poskytují veřejné služby (především vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení a knihovny), 2019 Excel PDF
Tab. 15.7 Jednotlivci v zemích EU vykonávající vybrané aktivity na webu veřejné správy, 2018 Excel PDF
Tab. 15.8 Jednotlivci v zemích EU, kteří online vyplnili a odeslali formuláře veřejné správě, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.