Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2022


15. Internet věcí
Text: Internet věcí PDF
Tabulky, grafy, kartogramy: Internet věcí Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.