Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2021


15. Bezpečnost na internetu
Text: Bezpečnost na internetu PDF
Tab. 15.1 Osoby v ČR, které ví, k čemu slouží cookies, 2021 Excel PDF
Tab. 15.2 Osoby v zemích EU, které v posledních 3 měsících vykonaly vybrané aktivity v oblasti internetové bezpečnosti, a míra jejich znepokojení nad zaznamenáváním činností, 2020 Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.