§ 14 Součinnost obcí

 

 

§ 14

Součinnost obcí

Orgánům provádějícím statistická zjišťování u fyzických osob poskytují obce v dohodnutém rozsahu a za náhradu vzniklých nákladů potřebnou pomoc.