11.2 Vydané právní předpisy

 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění (jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb., 256/2000 Sb. a zákonem č 411/2000 Sb.)

Pro každý rok je vydáván Program statistických zjišťování

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí v oddělení informačních služeb ČSÚ v Praze, Na padesátém 81, Praha 10.