Cizinci v ČR - 2013


GRAFY
1. Demografické aspekty života cizinců
Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech k 1. 1. 2012 Excel
Věková struktura obyvatelstva v ČR k 31. 12. 2012 Excel
Věková struktura cizinců v ČR k 31. 12. 2012 Excel
Cizinci narození v ČR podle státního občanství Excel
2. Azyl a azylová zařízení
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR: 5 nejčastějších státních občanství; 2012 Excel
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR: podle kontinentu; 2012 Excel
Věková struktura žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR v roce 2012 Excel
Vývoj počtu žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR Excel
3. Ekonomická aktivita cizinců
Zaměstnanost cizinců v ČR podle postavení v zaměstnání v letech 1997-2012 Excel
Cizinci s živnostenským oprávněním podle státního občanství k 31. 12. 2012 Excel
Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin k 31. 12. 2012 Excel
Vybraná státní občanství podle postavení v zaměstnání; 31. 12. 2011 Excel
Vybraná státní občanství cizinců evidovaných na úřadech práce podle věku; 31. 12. 2011 Excel
Vývoj počtu cizinců evidovaných úřady práce: udělená pracovní povolení a zaměstnání cizinců s volným přístupem na trh práce (tzv. Informační karty) Excel
Vývoj kvalifikační struktury vydaných pracovních povolení Excel
Vývoj kvalifikační struktury zaměstnaných cizinců ze zemí EU/EHP (informační karty) Excel
Vývoj kvalifikační struktury zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU/EHP bez pracovního povolení (informační karty) Excel
Vývoj zaměstnávání cizinců podle typu práce v ČR: srovnání migrace ze zemí EU a mimo EU Excel
Kvalifikační struktura zaměstnaných cizinců ze zemí EU/EHP, pět nejpočetnějších občanství, 31. 12. 2011 Excel
Kvalifikační struktura zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU/EHP, pět nejpočetnějších občanství, 31. 12. 2011 Excel
5. Kriminalita cizinců
Stíhané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství v roce 2012 Excel
7. Nelegální migrace přes státní hranice České republiky
Nelegální migrace cizinců Excel
Nelegální migrace přes státní hranice - občané ČR / cizinci Excel
Nelegální migrace na hranicích v roce 2007 Excel
Nelegální migrace na hranicích - mezinárodní letiště ČR; 2012 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.