Cizinci v ČR - 2013


TABULKOVÁ ČÁST
1. Demografické aspekty života cizinců
1-1. Cizinci celkem podle státního občanství (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-2. Cizinci v ČR podle oblasti, kraje a okresu: 1996, 2006 - 2012 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-3. 5 nejčastějších státních občanství cizinců podle oblasti, kraje a okresu: 2011 - 2012 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-4. Cizinci v ČR podle kategorie pobytu (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-5. Vývoj počtu cizinců s povolením k pobytu v ČR (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-6. Cizinci podle kategorií pobytu, pohlaví a občanství k 31. 12. 2012 Excel PDF
1-7. 10 nejčastějších státních občanství cizinců: cizinci - občané EU a občané třetích zemí v krajích ČR k 31. 12. 2012 Excel PDF
1-8. Cizinci podle pohlaví a věku k 31. 12. 2012 Excel PDF
1-9. Demografické události cizinců v letech 1999, 2001, 2006 - 2012 Excel PDF
1-10. Občanství ČR získaná během roku, podle předchozího občanství Excel PDF
2. Mezinárodní ochrana a azylová zařízení
2-1. Řízení o mezinárodní ochraně v roce 2012 Excel PDF
2-2. Řízení o žalobách ve věci mezinárodní ochrany u krajských soudů v roce 2012 Excel PDF
2-3. Průběh řízení kasačních stížností u Nejvyššího správního soudu v roce 2012 Excel PDF
2-4. Počet nově podaných žádostí o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti žadatelů v roce 2012 Excel PDF
2-5. Nově podané žádosti o mezinárodní ochranu podle místa podání v roce 2012 Excel PDF
2-6. Žádosti o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti k 31. 12. 2012 Excel PDF
2-7. Počet žádostí o mezinárodní ochranu podle státní příslušnosti a roků zahájení řízení (1. 1. 1998 - 31. 12. 2012) Excel PDF
2-8. Nezletilí bez doprovodu - nově podané žádosti o mezinárodní ochranu v roce 2012 Excel PDF
2-9. Azyl udělen - počet rozhodnutí v jednotlivých letech (1. 1. 1997 - 31. 12. 2012) Excel PDF
2-10. Azylanti podle věku a pohlaví k 31. 12. 2012 Excel PDF
2-11. Udělená státní občanství ČR azylantům Excel PDF
2-12. Doplňková ochrana - celkový přehled; září 2006 - prosinec 2012 Excel PDF
2-13. Doplňková ochrana udělena - počet rozhodnutí v jednotlivých letech; září 2006 - prosinec 2012 Excel PDF
3. Ekonomická aktivita cizinců
3-1. Cizinci s platným živnostenským oprávněním v oblastech, krajích a okresech (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-2. Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) - CELKEM Excel PDF
   3-2.1 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) - MUŽI Excel PDF
   3-2.2 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) - ŽENY Excel PDF
3-3. Cizinci s živnostenským oprávněním k 31. 12. 2012 Excel PDF
3-4. Cizinci s platným živnostenským oprávněním - občané států EU (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-5. Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin a pohlaví k 31. 12. Excel PDF
3-6. Zaměstnanost a povolení k pobytu cizinců podle státního občanství k 31. 12. 2011 Excel PDF
3-7. Zaměstnanost cizinců v oblastech, krajích a okresech (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-8. Zaměstnanost cizinců podle státního občanství (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-9. Hrubý měsíční plat podle státního občanství v roce 2012 Excel PDF
3-10. Hrubá měsíční mzda podle státního občanství v roce 2012 Excel PDF
3-11. Počet evidencí na úřadech práce podle sekcí odvětvové klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) k 31. 12. Excel PDF
3-12. Počet evidencí na úřadech práce podle KZAM/CZ-ISCO Excel PDF
3-13. Cizinci evidovaní na úřadech práce v oblastech, krajích a okresech (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-14. Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství (stav k 31. 12.) - CELKEM Excel PDF
   3-14.1 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství (stav k 31. 12.) - MUŽI Excel PDF
   3-14.2 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství (stav k 31. 12.) - ŽENY Excel PDF
3-15. Cizinci evidovaní na úřadech práce - občané států EU (stav k 31. 12.) Excel PDF
4. Vzdělávání cizinců
4-1. Děti, žáci a studenti podle státního občanství na mateřských školách, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích ve školním roce 2012/13 Excel PDF
4-2. Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, vyšší odborné a vysoké školy - studující cizinci Excel PDF
4-3. Střední školy a konzervatoře - cizinci podle oblastí a krajů ve školním roce 2012/13 Excel PDF
4-4. Střední školy - cizinci podle skupin oborů KKOV Excel PDF
4-5. Vyšší odborné školy - cizinci podle skupin oborů KKOV Excel PDF
4-6. Vyšší odborné školy - studující cizinci Excel PDF
4-7. Vyšší odborné školy - cizinci podle oblastí a krajů Excel PDF
4-8. Vysoké školy - studenti cizího státního občanství Excel PDF
4-9. Vysoké školy - poprvé zapsaní studenti cizího státního občanství Excel PDF
4-10. Vysoké školy - absolventi cizího státního občanství Excel PDF
4-11. Vysoké školy - studenti, poprvé zapsaní a absolventi podle formy studia a typu studijního programu - podle státního občanství v akademickém roce 2012/13 Excel PDF
4-12. Studující na vysokých školách podle státního občanství v akademickém roce 2012/13 Excel PDF
4-13. Studující na vysokých školách podle skupin oborů KKOV v akademickém roce 2012/13 Excel PDF
4-14. Studenti VŠ podle města, ve kterém studují v akademickém roce 2012/13 k 31. 12. 2012 Excel PDF
4-15. Studenti VŠ - cizinci podle státního občanství Excel PDF
5. Kriminalita cizinců
5-1. Stíhané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství v roce 2012 Excel PDF
5-2a. Odsouzení podle paragrafů trestního zákona v roce 2012 (tr.z. 140/1961 Sb.) Excel PDF
5-2b. Odsouzení podle paragrafů trestního zákona v roce 2012 (tr.z. 40/2009 Sb.) Excel PDF
5-3. Obvinění a odsouzení cizinci ve věznicích a vazebních věznicích (stav k 31. 12. ) Excel PDF
5-4. Odsouzené osoby a uložené tresty vyhoštění Excel PDF
5-5. Obviněné a odsouzené osoby ve věznicích a vazebních věznicích podle státního občanství k 31. 12. 2012 Excel PDF
5-6. Počty cizinců ve vazebních věznicích
    5-6a. Obvinění cizinci k 31. 12. 2012 Excel PDF
    5-6b. Odsouzení cizinci k 31. 12. 2012 Excel PDF
    5-6c. Obviněné osoby podle státní příslušnosti k 31. 12. 2012 Excel PDF
    5-6d. Odsouzené osoby podle státní příslušnosti k 31. 12. 2012 Excel PDF
6. Zdravotní péče o cizince
6-1. Smluvní zdravotní pojištění cizinců PVZP, a.s. od 1. 1. do 31. 12. 2012 Excel PDF
6-2a. Čerpání zdravotní péče cizinci - Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v roce 2012 Excel PDF
6-2b. Čerpání zdravotní péče cizinci - Cizinci podle krajů, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v roce 2012 Excel PDF
6-3a. Čerpání zdravotní péče cizinci - Celkové náklady na zdravotní péči cizinců podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v roce 2012 Excel PDF
6-3b. Čerpání zdravotní péče cizinci Celkové náklady na zdravotní péči cizinců podle krajů, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v roce 2012 Excel PDF
6-4. Hospitalizovaní cizinci v nemocnicích podle příčin hospitalizace v roce 2012 Excel PDF
6-5. Potraty cizinek v ČR podle druhu a způsobu provedení Excel PDF
6-6. Potraty cizinek v ČR podle druhu a územního členění v roce 2012 Excel PDF
6-7.Nově hlášená onemocnění TBC v ČR podle země narození nemocného Excel PDF
7. Nelegální vstup a pobyt osob na území ČR
7-1. Vývoj nelegální migrace cizinců v ČR v letech 2000, 2005 - 2012 Excel PDF
7-2. Nelegální migrace přes státní hranice ČR v letech 1993, 2005 - 2012 Excel PDF
7-3. Nelegální migrace přes státní hranice ČR v letech 2010 - 2012 Excel PDF
7-4. Nelegální migrace přes státní hranice ČR v letech 2010 - 2012 Excel PDF
7-5. Nelegální migrace na území ČR - porušování pobytového režimu v letech 2010 - 2012 Excel PDF
7-6. Vyhoštění z ČR (nejvíce zastoupení občané zemí) v letech 2010 - 2012 Excel PDF
Příloha 1 Číselník zemí CZEM (zkrácený) Excel PDF
Příloha 2 Klasifikace CZ-NUTS (CZ-NUTS2 až 4) Excel PDF
Příloha 3 Klasifikace zaměstnání (KZAM) - přehled hlavních tříd Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - přehled hlavních tříd Excel PDF
Příloha 4 Zkratky Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.