Zaostřeno na ženy a muže - 2013


Šetření o vzdělávání dospělých
Tab. 1: Jazyková vybavenost populace dle věku (18–69 let) Excel PDF
Tab. 2: Jazyková vybavenost populace dle nejvyššího dosaženého vzdělání (25–69 let) Excel PDF
Graf 1: Účast ve formálním vzdělávání dle pohlaví, mezinárodní srovnání (25–64 let) Excel
Graf 2: Účast v neformálním vzdělávání dle pohlaví, mezinárodní srovnání (25–64 let) Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.